נבו 

נבו – לידה ראשונה, איך זה מרגיש? מה החששות, על מה חשבה טל מיד אחרי הלידה ואילו אתגרים והפתעות ציפו לה בשעות ובימים הראשונים במחלקת הילדות ובבית.